Wpływ Torcetrapibu u pacjentów z wysokim ryzykiem zdarzeń wieńcowych ad 7

W przypadku zgonu z przyczyn pozakardio- logicznych więcej pacjentów w grupie torcetrapibu niż w grupie przyjmującej wyłącznie atorwastatynę zmarło na raka (24 vs. 14) i na infekcję (9 vs. 0). Pierwotne miejsca występowania nowotworów śmiertelnych były podobne w obu grupach (Tabela Dodatku Uzupełniającego). Siedem z dziewięciu zgonów z powodu zakażenia dotyczyło pacjentów z cukrzycą. Liczby zgłoszonych poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych i zgonów występujących po zakończeniu próby były podobne w dwóch grupach: 38 głównych zdarzeń sercowo-naczyniowych w każdej grupie, z 14 zgonami w grupie torcetrapibu i 20 zgonów w grupie z tylko atorwastatyną.
Zdarzenia niepożądane
Zdarzenia niepożądane odnotowano u 86,6% pacjentów w grupie torcetrapibu iu 83,3% pacjentów w grupie otrzymującej wyłącznie atorwastatynę (p <0,001). Wśród zdarzeń znacznie częstszych w grupie torcetrapibu niż w grupie z wyłącznie atorwastatyną odnotowano nadciśnienie tętnicze, które wystąpiło u 1411 pacjentów (18,7%) i 564 pacjentów (7,5%, p <0,001), odpowiednio; obrzęki obwodowe, w 467 (6,2%) i 353 (4,7%, P <0,001); dławica piersiowa, w 451 (6,0%) i 360 (4,8%, p = 0,001); duszność, w 313 (4,2%) i 243 (3,2%, p = 0,003); i ból głowy, w 412 (5,5%) i 296 (3,9%, P <0,001). Poważne zdarzenia niepożądane zgłaszano częściej w grupie torcetrapibu niż w grupie przyjmującej wyłącznie atorwastatynę (16,4% w porównaniu z 15,0%, p = 0,02) (tabela 2 dodatku uzupełniającego). Zgłoszone nowotwory (128 w grupie torcetrapibu i 136 w grupie wyłącznie atorwastatyny) oraz zakażenia lub inwazje (182 i 177) odnotowano z podobnymi częstościami w obu grupach.
PostHoc analizy eksploracyjne
Tabela 5. Tabela 5. Związek pomiędzy zmianami od wartości początkowej do miesiąca w kluczowych pomiarach i zgonie z dowolnej przyczyny lub z powodu choroby niedokrwiennej serca a pierwotnym wynikiem wśród 7533 pacjentów, którzy otrzymali torcetrapib. Zmiany post-randomizacyjne w wybranych pomiarach w grupie torcetrapibu badano pod kątem ich związku z głównymi zdarzeniami sercowo-naczyniowymi i zgonem z jakiejkolwiek przyczyny oraz z powodu choroby niedokrwiennej serca (Tabela 5). Liczby i stawki dla tych wyników podano dla podgrup, których zmiana w podanej miary od wartości wyjściowej do miesiąca (lub do 3 miesiąca dla apolipoproteiny AI) była na poziomie lub poniżej mediany dla grupy badanej, w porównaniu z wartością powyżej mediany. Najwcześniejsze punkty czasowe zostały wybrane w celu uchwycenia maksymalnej ilości informacji dostępnych przed śmiercią. W przypadku zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, obserwowano wyższe wskaźniki w związku z większym spadkiem potasu i większym wzrostem stężenia wodorowęglanów. W przypadku poważnych incydentów sercowo-naczyniowych niższe dawki były widoczne u osób z większym wzrostem cholesterolu HDL i apolipoproteiny AI oraz u tych, którzy mieli mniejszy spadek potasu i wzrost stężenia wodorowęglanów. Paradoksalnie, występowało zwiększone ryzyko zgonu i poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów, których wzrost skurczowego ciśnienia krwi był mniejszy niż mediana. Należy podkreślić, że wyniki przedstawione w Tabeli 5 były zarówno eksploracyjne, jak i post hoc.
Dyskusja
Zwiększona śmiertelność związana ze stosowaniem torcetrapibu obejmowała zwiększone ryzyko zgonu zarówno z przyczyn sercowo-naczyniowych, jak i bez sercowo-naczyniowych.
[patrz też: dehydrogenaza glukozo 6 fosforanowa, nfz kielce przeglądarka skierowań, gruczolak ząbkowany ]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

0 odpowiedzi na „Wpływ Torcetrapibu u pacjentów z wysokim ryzykiem zdarzeń wieńcowych ad 7

 1. Capital F pisze:

  [..] Odniesienie w tekscie do psycholog dziecięcy poznań[…]

 2. Mr. Thanksgiving pisze:

  To sa oficjalne informacje medyczne

 3. Maja pisze:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: indywidualne ubezpieczenie na życie[…]

 4. Sebastian pisze:

  Jak olej lniany to tylko świeży i przechowywany w lodówce w ciemnej butelce

 5. Marcel pisze:

  Article marked with the noticed of: Badania USG ciąży Warszawa[…]

 6. Dark Horse pisze:

  A ja dostałam zapalenia oskrzeli z powodu przebywania z osobami palącymi.