Wpływ Torcetrapibu u pacjentów z wysokim ryzykiem zdarzeń wieńcowych ad 6

Najczęściej analizowane próbki (56,5% w grupie wyłącznie atorwastatyny i 52,7% w grupie torcetrapibu) miały poziomy aldosteronu poniżej dolnej granicy oznaczalności dla stosowanego testu (<4 ng na decylitr dla próbek o wystarczającej objętości do nierozcieńczonych badań i <8 ng na decylitr dla próbek o niewystarczającej objętości wymagającej rozcieńczenia). Z tego powodu bezpośrednie porównanie wartości mediany lub średniej nie było możliwe z tymi danymi. Jednakże możliwe było obliczenie wartości w 85. percentylu i powyżej, ponieważ obliczenia te zależały jedynie od wartości 8 ng na decylitr lub więcej, dla których dane były kompletne. Na poziomie podstawowym, 85., 90. i 95. percentyle wynosiły odpowiednio 8,5, 10,0 i 13,0 ng na decylitr w grupie z wyłącznie atorwastatyną i odpowiednio 8,3, 10,0 i 13,0 ng na decylitr w grupie torcetrapibu (P = 0,21). Po 3 miesiącach te percentyle wynosiły 8,6, 10,0 i 13,0 ng na decylitr w grupie wyłącznie atorwastatyny i 9,5, 11,0 i 14,0 ng na decylitr w grupie torcetrapibu (P <0,001). (Wartości P to porównania Wilcoxona wykonane po obcięciu danych poniżej 8 ng na decylitr.) Wyniki badań
Rysunek 2. Rysunek 2. Krzywe Kaplan-Meier dla śmierci z dowolnej przyczyny i dla pierwotnego wyniku złożonego. Panel A pokazuje porównanie między grupami pacjentów, którzy zmarli z jakiejkolwiek przyczyny podczas badania: 59 pacjentów w grupie wyłącznie atorwastatyny i 93 pacjentów w grupie torcetrapibu. Panel B pokazuje porównanie między grupami pacjentów, którzy mieli pierwotny wynik złożony: 373 pacjentów w grupie wyłącznie atorwastatyny i 464 pacjentów w grupie torcetrapibu. Pierwszorzędowym rezultatem był czas do wystąpienia pierwszego poważnego zdarzenia sercowo-naczyniowego, który obejmował cztery elementy: zgon z powodu choroby niedokrwiennej serca, niezakończony zgonem zawał mięśnia sercowego (z wyłączeniem zdarzeń związanych z zabiegiem), udar i hospitalizacja z powodu niestabilnej dławicy piersiowej. Analizy w obu panelach zostały ocenzurowane 2 grudnia 2006 roku.
Tabela 3. Tabela 3. Szacunkowe wskaźniki zagrożenia dla określonych w protokole wyników sercowo-naczyniowych. Ryciny 2A i 2B przedstawiają krzywe Kaplana-Meiera dla śmierci z dowolnej przyczyny i pierwotnego wyniku złożonego. Współczynnik ryzyka dla pierwotnego wyniku – poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych – wynosił 1,25 w grupie torcetrapibu, w porównaniu z grupą z tylko atorwastatyną (95% przedział ufności [CI], 1,09 do 1,44, P = 0,001) (tabela 3). Szacunkowe współczynniki ryzyka dla poszczególnych składników złożonego wyniku wynosiły od 1,35 dla hospitalizacji z powodu niestabilnej dławicy piersiowej (P = 0,001) do 1,08 dla udaru (P = 0,74).
Tabela 4. Tabela 4. Przyczyny śmierci. W momencie zakończenia badania stwierdzono 93 zgony w grupie torcetrapibu i 59 w grupie z tylko atorwastatyną, dla współczynnika ryzyka 1,58 w grupie torcetrapibu (95% CI, 1,14 do 2,19, P = 0,006). Oszacowane przyczyny zgonu przedstawiono w Tabeli 4. Nie było istotnej interakcji między przypisaniem grupy do badania a przyczyną zgonu (P = 0,18). W grupie torcetrapibu, w porównaniu z grupą stosującą wyłącznie atorwastatynę, występowało zwiększone ryzyko zgonu zarówno z przyczyn sercowo-naczyniowych (49 vs. 35), jak i bez sercowo-naczyniowych (40 vs. 20). Żadna pojedyncza przyczyna śmierci nie wyjaśniała zwiększonego ryzyka sercowo-naczyniowego
[hasła pokrewne: laryngolog w dublinie, alkomaty allegro, eos lip balm allegro ]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

0 odpowiedzi na „Wpływ Torcetrapibu u pacjentów z wysokim ryzykiem zdarzeń wieńcowych ad 6

 1. Joanna pisze:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: leczenie kanałowe warszawa[…]

 2. Vortex pisze:

  Wyjątkowo niechlujnie pod względem pisowni napisany artykuł.

 3. Midnight Rider pisze:

  [..] Odniesienie w tekscie do daa[…]

 4. Nightmare King pisze:

  Przy zapaleniu oskrzeli najlepiej zastosować inhalacje.