Archiwa tagu: usg barku kraków

Medical Mystery: Niezwykłe powikłanie kolonoskopii – odpowiedź

Zgorzel Fourniera związany z perforacją zaotrzewnową okrężnicy. Osiowy widok tomografii komputerowej miednicy pacjenta pokazuje wolne powietrze w lewej półkuli (panel A, strzałka). Widok osiowy przedstawia chorobę uchyłkową oddziałującą na dystalną okrężnicę i rozległy gaz w tkankach przestrzeni zaotrzewnowej, rozprzestrzeniającą się … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Medical Mystery: Niezwykłe powikłanie kolonoskopii – odpowiedź została wyłączona

Lenalidomid plus Deksametazon w przypadku nawrotowego lub opornego szpiczaka mnogiego ad

Pacjenci byli wykluczani, jeśli mieli progresję choroby podczas poprzedniej terapii zawierającej dużą dawkę deksametazonu (całkowita miesięczna dawka,> 200 mg). Mierzalną chorobę definiowano jako poziom białka monoklonalnego w surowicy (białko M) co najmniej 0,5 g na decylitr lub poziom białka Bence … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Lenalidomid plus Deksametazon w przypadku nawrotowego lub opornego szpiczaka mnogiego ad została wyłączona

Czynnik aktywujący płytki krwi, acetylhydrolaza PAF i ciężka anafilaksja cd

Próbki kodowano i testowano w dwóch powtórzeniach metodą ślepej próby w celu oznaczenia acetylhydrolazy PAF. Ponadto próbki surowicy otrzymano z pięciu grup porównawczych. Pierwsza grupa porównawcza składała się z 49 niealergicznych dorosłych (22 mężczyzn i 27 kobiet, średni wiek, 37,9 … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Czynnik aktywujący płytki krwi, acetylhydrolaza PAF i ciężka anafilaksja cd została wyłączona

Lenalidomid plus Deksametazon w przypadku nawrotowego szpiczaka mnogiego w Ameryce Północnej

Lenalidomid, doustny lek immunomodulujący, który jest podobny do talidomidu, ale ma inny profil bezpieczeństwa, wykazuje aktywność kliniczną w nawrotowym lub opornym szpiczaku mnogim. Metody Pacjenci w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, którzy otrzymali co najmniej jedną wcześniejszą terapię na szpiczaka mnogiego, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Lenalidomid plus Deksametazon w przypadku nawrotowego szpiczaka mnogiego w Ameryce Północnej została wyłączona

Lenalidomid plus Deksametazon w przypadku nawrotowego szpiczaka mnogiego w Ameryce Północnej ad 5

Podobnie wcześniejsze leczenie bortezomibem nie miało wpływu na odpowiedź na lenalidomid (tabela 2). Czas na progresję Rycina 1. Rycina 1. Krzywe Kaplana-Meiera dla czasu do progresji choroby u wszystkich pacjentów oraz w podgrupach z wcześniejszym narażeniem na talidomid lub bez … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Lenalidomid plus Deksametazon w przypadku nawrotowego szpiczaka mnogiego w Ameryce Północnej ad 5 została wyłączona

Porównanie aterektomii kierunkowej z angioplastyką wieńcową u pacjentów z chorobą wieńcową cd

Szpital Elżbiety w Bostonie. Część próbki była utrwalana w 10% formalinie i analizowana za pomocą mikroskopii świetlnej i analizy immunohistochemicznej. Ekonomia i ocena jakości życia W 19 z 32 amerykańskich ośrodków badawczych badacze i pielęgniarki badawcze zgłosiły się na ochotnika … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Porównanie aterektomii kierunkowej z angioplastyką wieńcową u pacjentów z chorobą wieńcową cd została wyłączona

Perspektywiczne badanie spożycia witaminy C, E i A oraz ryzyko zachorowania na raka piersi ad 7

Brak jakiegokolwiek związku raka piersi ze spożywaniem witaminy C jest mało prawdopodobny z powodu takiej błędnej klasyfikacji, ponieważ zakres spożycia witaminy C był duży, a ta witamina była jednym z najbardziej precyzyjnie zmierzonych składników odżywczych w kwestionariuszu21. Nie można jednak … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Perspektywiczne badanie spożycia witaminy C, E i A oraz ryzyko zachorowania na raka piersi ad 7 została wyłączona

Gruźlica: kompleksowe podejście międzynarodowe

Przyszli historycy medycyny badający gruźlicę w XX wieku opisują bimodalną zapadalność w wielu uprzemysłowionych narodach. Po długim okresie stałego spadku, w ciągu ostatnich 15 lat stulecia patogen wprowadził w błąd wszelkie przewidywania i dokonał dramatycznego odrodzenia. Podobny trend, choć opóźniony … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Gruźlica: kompleksowe podejście międzynarodowe została wyłączona

Trójwymiarowa diagnostyka TK urazów szczękowo-twarzowych

Trójwymiarowa diagnostyka CT urazów szczękowo-twarzowych (zdjęcia w medycynie klinicznej, wydanie z 8 lipca) zawiera niezwykłe zdjęcia. Na początku myślałem, że to twór Steven Spielberg. Z pewnością reprezentują technologiczną magię medycyny amerykańskiej. Niestety ten obraz nie opowiada całej historii. Oczywiste jest, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Trójwymiarowa diagnostyka TK urazów szczękowo-twarzowych została wyłączona

Podniesienie poziomu kinazy kreatynowej w surowicy u nurków z embolizacją gazu tętniczego ad 6

Mioglobiny nie znaleziono w moczu pacjenta, u którego był mierzony; szczytowa wartość kreatyny w surowicy pacjenta wynosiła 306 U na litr. Dyskusja Wszyscy chorzy z zatorowością naczyń tętniczych, których badaliśmy mieli podwyższoną wartość kinazy kreatynowej w surowicy podczas hospitalizacji. Wśród … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Podniesienie poziomu kinazy kreatynowej w surowicy u nurków z embolizacją gazu tętniczego ad 6 została wyłączona