Archiwa tagu: dehydrogenaza glukozo 6 fosforanowa

Medical Mystery: Niezwykłe powikłanie kolonoskopii – odpowiedź

Zgorzel Fourniera związany z perforacją zaotrzewnową okrężnicy. Osiowy widok tomografii komputerowej miednicy pacjenta pokazuje wolne powietrze w lewej półkuli (panel A, strzałka). Widok osiowy przedstawia chorobę uchyłkową oddziałującą na dystalną okrężnicę i rozległy gaz w tkankach przestrzeni zaotrzewnowej, rozprzestrzeniającą się … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Medical Mystery: Niezwykłe powikłanie kolonoskopii – odpowiedź została wyłączona

Czynnik aktywujący płytki krwi, acetylhydrolaza PAF i ciężka anafilaksja cd

Próbki kodowano i testowano w dwóch powtórzeniach metodą ślepej próby w celu oznaczenia acetylhydrolazy PAF. Ponadto próbki surowicy otrzymano z pięciu grup porównawczych. Pierwsza grupa porównawcza składała się z 49 niealergicznych dorosłych (22 mężczyzn i 27 kobiet, średni wiek, 37,9 … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Czynnik aktywujący płytki krwi, acetylhydrolaza PAF i ciężka anafilaksja cd została wyłączona

Lenalidomid plus Deksametazon w przypadku nawrotowego lub opornego szpiczaka mnogiego ad 6

W czasie ostatniej analizy mediana całkowitego czasu przeżycia nie została osiągnięta w grupie lenalidomidu i wynosiła 20,6 miesiąca w grupie placebo (współczynnik ryzyka zgonu w grupie lenalidomidu, 0,66, 95% CI, 0,45 do 0,96; P = 0,03 ) (Rysunek 2A). Całkowity … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Lenalidomid plus Deksametazon w przypadku nawrotowego lub opornego szpiczaka mnogiego ad 6 została wyłączona

Lenalidomid plus Deksametazon w przypadku nawrotowego lub opornego szpiczaka mnogiego czesc 4

Gdyby ustalona wcześniej granica O Briena-Fleminga dla wyższości lenalidomidu nad placebo została przekroczona, badanie zostanie odtajnione, a pacjenci będą mogli otrzymać lenalidomid w momencie progresji choroby lub według uznania badacza. Wszystkie pierwotne analizy były oparte na populacji, która miała być … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Lenalidomid plus Deksametazon w przypadku nawrotowego lub opornego szpiczaka mnogiego czesc 4 została wyłączona

Lenalidomid plus Deksametazon w przypadku nawrotowego szpiczaka mnogiego w Ameryce Północnej czesc 4

Przeprowadzono tymczasową analizę w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności, gdy 111 pacjentów miało progresję choroby; jeżeli ustalona wcześniej granica O Briena-Fleminga dla wyższości lenalidomidu nad placebo została przekroczona, badanie zostanie odtajnione, a pacjenci będą mogli przejść do otwartego podawania lenalidomidu … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Lenalidomid plus Deksametazon w przypadku nawrotowego szpiczaka mnogiego w Ameryce Północnej czesc 4 została wyłączona

Lenalidomid plus Deksametazon w przypadku nawrotowego szpiczaka mnogiego w Ameryce Północnej cd

Modyfikacje dawki deksametazonu z powodu działania toksycznego wynosiły 40 mg na dobę przez 4 dni co 2 tygodnie (poziom dawki, -1) lub co 4 tygodnie (poziom dawki, -2) lub 20 mg na dobę przez 4 dni co 4 tygodnie (dawka … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Lenalidomid plus Deksametazon w przypadku nawrotowego szpiczaka mnogiego w Ameryce Północnej cd została wyłączona

Porównanie aterektomii kierunkowej z angioplastyką wieńcową u pacjentów z chorobą wieńcową ad 5

Cechy techniczne i wyniki procedur. Główne wyniki procedur przedstawiono w Tabeli 2. Stopień przejścia od aterektomii do konwencjonalnej angioplastyki balonowej wynosił 17 procent; w przypadku przejścia od angioplastyki do aterektomii wynosiło 4 procent. Metody rewaskularyzacji inne niż przypisane, w tym … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Porównanie aterektomii kierunkowej z angioplastyką wieńcową u pacjentów z chorobą wieńcową ad 5 została wyłączona

Porównanie aterektomii kierunkowej z angioplastyką wieńcową u pacjentów z chorobą wieńcową cd

Szpital Elżbiety w Bostonie. Część próbki była utrwalana w 10% formalinie i analizowana za pomocą mikroskopii świetlnej i analizy immunohistochemicznej. Ekonomia i ocena jakości życia W 19 z 32 amerykańskich ośrodków badawczych badacze i pielęgniarki badawcze zgłosiły się na ochotnika … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Porównanie aterektomii kierunkowej z angioplastyką wieńcową u pacjentów z chorobą wieńcową cd została wyłączona

Perspektywiczne badanie spożycia witaminy C, E i A oraz ryzyko zachorowania na raka piersi ad 8

Przeciwnie, zaobserwowaliśmy znaczące odwrotne powiązanie spożycia witaminy A z ryzykiem tej choroby. Jednak nasze dane sugerują, że suplementy witaminy A prawdopodobnie nie wpłyną na ryzyko raka piersi u kobiet, których spożycie tej witaminy jest już wystarczające. Wpływ suplementacji witaminą A … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Perspektywiczne badanie spożycia witaminy C, E i A oraz ryzyko zachorowania na raka piersi ad 8 została wyłączona

Perspektywiczne badanie spożycia witaminy C, E i A oraz ryzyko zachorowania na raka piersi

Częstość występowania raka piersi różni się ponad pięciokrotnie między krajami, co sugeruje, że istnieją potencjalnie modyfikowalne determinanty środowiskowe2. Uważa się, że tłuszcz spożywczy zwiększa ryzyko raka piersi 3; jednak w badaniach prospektywnych my i inni4-9 nie zaobserwowaliśmy żadnych dowodów lub … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Perspektywiczne badanie spożycia witaminy C, E i A oraz ryzyko zachorowania na raka piersi została wyłączona