Porównanie aterektomii kierunkowej z angioplastyką wieńcową u pacjentów z chorobą wieńcową czesc 4

Terapie porównano w odniesieniu do sześciomiesięcznego złożonego punktu końcowego z zastosowaniem regresyjnej regresji logistycznej8. Wszystkie testy istotności były dwustronne, a leczenie porównywano według zasady zamiaru leczenia. Zastosowano wieloraką analizę regresji liniowej w celu oceny względnej siły związku leczenia i wybranych innych czynników klinicznych z średnicą światła po sześciu miesiącach. Jako czynniki kliniczne brano pod uwagę minimalną średnicę światła po zabiegu, wiek, płeć, obecność cukrzycy, niestabilność w porównaniu ze stabilną dusznicą bolesną, lokalizację zmiany w lewej tętnicy zstępującej przedniej, kaliber naczynia i występowanie ostrych powikłań proceduralnych. W podgrupie z wcześniej zdefiniowaną podgrupą obejmującą pacjentów ze zmianami w proksymalnej lewej tętnicy przedniej zstępującej, dokonano oceny, czy wpływ aterektomii na restenozę różni się od jej wpływu na innych pacjentów, stosując regresję logistyczną i testowanie interakcji między leczeniem a podgrupą. Relacje ze sponsorami
Komitet sterujący, składający się z głównych badaczy w każdym miejscu, ustanowił stałe standardy dotyczące projektowania i wykonywania protokołu, który był przeprowadzony w sposób całkowicie niezależny od sponsorów (Urządzenia do Interwencji Naczyniowej, Redwood City, Kalifornia i Eli Lilly, Indianapolis). Komitetowi sterującemu, członkom Komitetu Monitorowania Danych i Bezpieczeństwa oraz centrum koordynacyjnemu nie wolno było posiadać udziałów finansowych w sponsorach lub służyć jako konsultanci lub pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin. Ten wymóg miał również zastosowanie do małżonków i członków rodziny badaczy. Wszystkie dane wygenerowane w procesie były obsługiwane w centrum koordynacyjnym. Dane z badań nie zostały udostępnione badaczom ani sponsorom do czasu ukończenia sześciomiesięcznych danych kontrolnych i przeprowadzenia analizy.
Wyniki
Charakterystyka pacjentów
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka kliniczna i angiograficzna. Zapisy do badania rozpoczęły się 15 sierpnia 1991 r., A zakończyły się 30 kwietnia 1992 r., Kiedy to wprowadzono 1012 pacjentów. Odpowiednią charakterystykę linii podstawowej pacjentów włączonych do badania przedstawiono w tabeli 1. Obie grupy były dobrze wyważone w odniesieniu do wszystkich czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Populacja składała się głównie z pacjentów z niestabilną dławicą piersiową. Ta kliniczna diagnoza była poparta diagnozą w angiograficznym laboratorium skrzepliny w uszkodzeniu u prawie 20 procent pacjentów w obu grupach; zakrzep został zidentyfikowany histologicznie w 36 procentach zmian leczonych przez aterektomię.
Próbkowanie pełnego profilu procedur interwencyjnych w próbce wszechświatowej wykazało, że 11 procent procedur w ośrodkach uczestniczących zostało wykonanych z aterektomią kierunkową i że pacjenci, którzy je przeszli, mieli większe naczynia docelowe z bardziej proksymalnymi i ekscentrycznymi zmianami. Spośród 1754 pacjentów poddanych aterektomii na badanych placówkach w czasie trwania badania 470 pacjentów (27 procent) kwalifikowało się do włączenia do badania, ale poddano je aterektomii na podstawie nierandomii ze względu na preferencję badacza w odniesieniu do procedury; ten wybór selekcji wystąpił głównie w trzech lokalizacjach, w których rejestracja była niska.
Wyniki proceduralne i szpitalne
Tabela 2
[przypisy: przeglądarka skierowań do sanatorium kielce, nfz kielce przeglądarka skierowań, laryngolog kielce nfz ]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

0 odpowiedzi na „Porównanie aterektomii kierunkowej z angioplastyką wieńcową u pacjentów z chorobą wieńcową czesc 4

 1. Jakub pisze:

  Wapnia najwiecej ma kapusta

 2. Judge pisze:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu okulista dziecięcy wrocław[…]

 3. Lilia pisze:

  wydaje mi się, że miałam kiedyś coś takiego

 4. Voluntary pisze:

  [..] Cytowany fragment: farmacja[…]

 5. Aurelia pisze:

  Niedoczynność tarczycy to dość uciążliwa choroba i trzeba brać leki praktycznie cały czas

 6. Night Train pisze:

  [..] Odniesienie w tekscie do witamina c[…]

 7. Artur pisze:

  Trzeba sie badac i tyle