Podniesienie poziomu kinazy kreatynowej w surowicy u nurków z embolizacją gazu tętniczego czesc 4

Czasowy związek między zatorową arterią gazową a aktywnością kinazy kreatynowej w surowicy. W panelu A, średnie wartości kinazy kreatynowej w surowicy u 12 pacjentów, u których wartości oznaczono co najmniej czterokrotnie, wyrażono jako ułamki wartości szczytowej i wykreślono względem czasu po wystąpieniu zatoru gazu tętniczego. Pokazano linię regresji (linia ciągła) i przedziały ufności 95% (linie przerywane). W panelu B obliczono odstęp między zatorowością naczyń tętniczych i maksymalną wartością kinazy kreatynowej dla wszystkich 22 pacjentów, i przedstawiono łączną liczbę pacjentów, których wartość szczytowa wystąpiła w każdym sześciogodzinnym przedziale (linia ciągła). Znormalizowana skumulowana frakcja na podstawie rozkładu gaussowskiego jest oznaczona linią przerywaną. W obu panelach pokazano średnie (. SD) czasy, w których rozpoczęto i zatrzymano leczenie dekompresyjne. Wszystkich 22 pacjentów z zatorowością naczyń tętniczych (przedział ufności 95%, 85 do 100 procent) miało podwyższony poziom kinazy kreatynowej w surowicy (> 175 U na litr) w pewnym okresie hospitalizacji. Mediana maksymalnej wartości kinazy kreatynowej w surowicy dla całej grupy wynosiła 1218 jednostek na litr, ale wartości były bardzo zróżnicowane i nie były normalnie dystrybuowane (zakres, od 221 do 45 170, średnio 5956) (fig. 2). Czternastu z 22 pacjentów miało wyraźnie podwyższone wartości szczytowe (> 900 U na litr). Wartość ta wynosiła maksymalnie 15 . 2 godziny (mediana, 11) po wypadku nurkowym i szybko spadła (rys. 3). U wszystkich z wyjątkiem 2 pacjentów wartości były najwyższe w ciągu 24 godzin po wypadku nurkowym, aw 18 wartościach były najwyższe bezpośrednio przed lub natychmiast po leczeniu dekompresyjnym. Średnia wartość kinazy kreatynowej w surowicy w grupie kontrolnej nurkowania wynosiła 177 . 23 U na litr (ryc. 2), a nie było znaczącej różnicy między próbkami uzyskanymi wkrótce po nurkowaniu a tymi uzyskanymi 11 godzin później. Podobnie, średnia wartość kinazy kreatynowej w surowicy w grupie kontrolnej urazu wynosiła 249 . 63 U na litr; żaden z tych pacjentów nie przekroczył wartości 900 U na litr. Początkowa lub szczytowa wartość kinazy kreatynowej w surowicy była częściej niż normalna u pacjentów z zatorami gazowymi tętnic niż w grupie kontrolnej nurkowania (P <0,001 według dokładnego testu Fishera) lub w grupie kontrolnej urazu (P <0,001).
Izoenzymy kinazy kreatynowej zostały zmierzone u 20 pacjentów z zatorową emisją gazu tętniczego (ryc. 2). Izoenzym MB był wykrywalny u 13 z tych pacjentów w ilościach od do 18 procent całkowitej aktywności kinazy kreatynowej w surowicy; było to 4 procent całkowitej aktywności u 6 pacjentów. Średnia aktywność izoenzymu MB dla całej grupy wynosiła 268 U na litr, ale tak jak w przypadku aktywności całkowitej kreatyny w surowicy, zakres wartości był szeroki (od 0 do 1743 U na litr). Tylko jeden pacjent miał wykrywalną aktywność izoenzymową BB (aktywność kinazy kreatynowej w surowicy, 259 U na litr; aktywność BB, 2 procent całości); pacjent ten całkowicie wyzdrowiał.
Istniała istotna korelacja pomiędzy szczytową aktywnością kinazy kreatynowej a wynikiem neurologicznym u 22 pacjentów. Ta zależność była obecna, gdy pacjentów bez deficytu neurologicznego porównywano z wszystkimi innymi (P <0,001) i gdy porównywano pacjentów z minimalnym lub bez upośledzenia z osobami z ciężkim upośledzeniem neurologicznym lub zmarłymi (P <0,001) [patrz też: znamię dysplastyczne, plan biegania dla początkujących, dieta niskoglikemiczna przepisy ]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

0 odpowiedzi na „Podniesienie poziomu kinazy kreatynowej w surowicy u nurków z embolizacją gazu tętniczego czesc 4

 1. Commando pisze:

  To bardzo dużo, powinieneś zgłosić się do lekarza

 2. Flakes pisze:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: turnabol[…]

 3. Dorian pisze:

  Ja tam swoje wiem

 4. Easy Sweep pisze:

  [..] Odniesienie w tekscie do klinika stomatologiczna warszawa[…]

 5. Hog Butcher pisze:

  Sporo informacji ale ciezko sie to czyta

 6. Commando pisze:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: jagody acai[…]

 7. Swampmasher pisze:

  Wiecie, droga redakcjo co mnie bardzo złości?