Podniesienie poziomu kinazy kreatynowej w surowicy u nurków z embolizacją gazu tętniczego ad 5

Istniały również istotne korelacje między wartością izoenzymu MB w surowicy a wynikiem (P <0,001) oraz między frakcją izoenzymu MB (w stosunku do całkowitej aktywności kinazy kreatynowej) a wynikiem (P <0,001) (Figura 2). Jednak zarówno frakcja MB, jak i bezwzględne wartości MB były istotnie skorelowane z wartościami kinazy kreatynowej w surowicy i dlatego nie wydawały się być niezależnymi wskaźnikami deficytu neurologicznego po embolizacji gazu tętniczego. Nie stwierdzono wyraźnego związku między wartościami kinazy kreatynowej w surowicy a początkowym stanem neurologicznym, czasem od wypadku do oceny lub terapią rekompresyjną lub jakąkolwiek inną zmienną kliniczną. Oznaczenia krwi tętniczej wykonywano u wszystkich pacjentów z zatorową chorobą gazową w czasie początkowej oceny. Pięciu pacjentów miało ciężką hipoksemię (ciśnienie parcjalne tlenu tętniczego, <50 mm Hg); wszystkie pięć miało zmiany na rentgenogramie klatki piersiowej, zgodne z aspiracją wody morskiej. Dwunastu pacjentów miało nieprawidłowości w wymianie gazowej, określone przez stosunek ciśnienia cząstkowego tlenu tętniczego (w mm Hg) do frakcji tlenu wdychanego . 400, a w trzech z tych wymian gazowych było znacznie nieprawidłowe (stosunek, <200) . Istniała istotna korelacja między stopniem zaburzeń wymiany gazowej a obecnością obustronnych nacieków na rentgenogramie klatki piersiowej (P = 0,002). Nie stwierdzono jednak korelacji między nieprawidłowościami wymiany gazowej a ostatecznym wynikiem neurologicznym, między hipoksemią a wynikiem, lub między hipoksemią a aktywnością kinazy kreatynowej w surowicy.
Dwudziestu jeden pacjentów poddanych elektrokardiografii przynajmniej raz podczas hospitalizacji; nie znaleziono żadnych śladów poprzedzających wypadek nurkowy dla każdego pacjenta. U 15 pacjentów elektrokardiogramy uzyskane bezpośrednio po terapii rekompresyjnej zostały uznane przez lekarzy prowadzących za nieprawidłowe. Przegląd zapisów wykazał, że 12 z tych pacjentów miało niespecyficzne zmiany niekoniecznie wskazujące na uszkodzenie mięśnia sercowego. Pozostałych trzech pacjentów, w tym tylko dwóch pacjentów, którzy również mieli elektrokardiografię przed ponowną kompresją, miało nieprawidłowości odpowiadające uszkodzeniu mięśnia sercowego. U tych trzech pacjentów zmiany (nieprawidłowe załamki Q w jednym i uniesienie odcinka ST o mm w przedniej klatce piersiowej prowadzi w dwóch) następnie ustąpiły w trakcie hospitalizacji.
Podjęto próbę potwierdzenia obecności uszkodzenia mięśnia sercowego u dwóch pacjentów. U 16-letniego chłopca z najwyższą wartością kinazy kreatynowej w surowicy 2520 U na litr (izoenzym MB, 7 procent wszystkich) i przewróceń załamka T dolnej ściany w elektrokardiografii stwierdzono hipokinezę dolnych ścian na M – echokardiografia trójwymiarowa i dwuwymiarowa (nie uzyskano kolejnych echokardiogramów). Skan pirofosforanu technetu uzyskany 48 godzin po wypadku nurkowym nie wykazał ogniskowej akumulacji środka radiofarmaceutycznego. 29-letni mężczyzna z najwyższą wartością kinazy kreatynowej w surowicy wynoszącą 12,065 U na litr (MB izoenzym, 8 procent całkowitej) i uniesieniem odcinka ST o mm w przednich odprowadzeniach nie miał żadnych nieprawidłowości w zakresie bramkowanych skanów radionuklidów lub M Echokardiogramy trójwymiarowe i dwuwymiarowe.
Żaden pacjent nie miał żadnych zaburzeń czynności nerek
[przypisy: laryngolog w dublinie, przychodnia kielce wojska polskiego, samoloty rc allegro ]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

0 odpowiedzi na „Podniesienie poziomu kinazy kreatynowej w surowicy u nurków z embolizacją gazu tętniczego ad 5

 1. Maciej pisze:

  Od jakiegoś czasu mam wysokie ciśnienie 

 2. Aniela pisze:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: olej słonecznikowy[…]

 3. New Cycle pisze:

  Relacja marchewka kalorie to nie jest prosta sprawa

 4. Elżbieta pisze:

  Article marked with the noticed of: sprzedaż włosów naturalnych[…]

 5. Filip pisze:

  Boli mnie ostanio brzuch strasznie.