Czynnik aktywujący płytki krwi, acetylhydrolaza PAF i ciężka anafilaksja ad 5

1. Poziomy surowicy krwi aktywującej (PAF) u pacjentów z ostrymi reakcjami alergicznymi. Nieprzetworzone wartości są nanoszone na skali logarytmicznej. Rycina 2. Rycina 2. Poziomy czynnika aktywującego płytki krwi (PAF) jako funkcja oceny ciężkości anafilaksji. Nieprzetworzone wartości są nanoszone na skali logarytmicznej.
PAF mierzono we krwi 41 pacjentów zgłaszających się do oddziału ratunkowego z ostrymi reakcjami alergicznymi. W przypadku analizy ciągłej średni poziom PAF w surowicy u pacjentów z ostrymi reakcjami alergicznymi był znacznie większy niż wśród pacjentów w grupach kontrolnych (805 . 595 pg na mililitr [6,5 . 0,7 pg na mililitr po transformacji kłębka naturalnego] vs. 127 . 104 pg na mililitr [4,3 . 1,5 pg na mililitr po transformacji logarytmicznej], P <0,001 dla danych przekształconych logarytmicznie) (Figura 1). Związek pomiędzy stężeniami PAF w surowicy a nasileniem reakcji alergicznych przedstawiono na rycinie 2. Porównanie parami wykazało, że dla wartości transformowanych logarytmicznie poziomy PAF u pacjentów kontrolnych różniły się znacząco od tych u pacjentów z klasą 1, 2 lub 3 anafilaksja (p <0,001 dla wszystkich porównań). Istniały istotne różnice między czterema grupami w poziomach PAF według analizy wariancji (P <0,001 dla danych przekształconych logarytmicznie, R2 = 0,57). Analiza wariancji wykazała również istotne różnice w poziomach PAF u pacjentów z jednym z trzech stopni reakcji alergicznych (P <0,001). Porównania parami wykazały również, że w przypadku danych przekształcanych logiem pacjenci z jednym z trzech stopni reakcji alergicznej mieli poziomy PAF, które znacznie różniły się od tych u pacjentów z jednym lub drugim z pozostałych dwóch ocen (P <0,01).
W przypadku analizy kategorycznej, na podstawie odcięcia 400 pg na mililitr jako górnej granicy normy, poziomy PAF były podwyższone u 26 z 41 pacjentów z reakcjami alergicznymi (63%), ale tylko u z 23 pacjentów z grupy kontrolnej (4%, P <0,001 w teście chi-kwadrat z df). Odsetek pacjentów z podwyższonymi wartościami PAF wzrastał monotonicznie w grupach, od pacjenta (4%) w grupie kontrolnej, do 2 (20%) w grupie z reakcjami alergicznymi stopnia 1, do 15 (71%) w grupie z reakcje stopnia 2 i wszystkie 10 (100%) w grupie z reakcjami stopnia 3. (P <0,001 z 3 df). Nasze wyniki są zgodne z poprzednio zgłaszanymi poziomami PAF u osób niealergicznych mierzonych tymi samymi metodami. 16, 17
Związek acetylhydrolazy PAF i PAF
Rycina 3. Rycina 3. Poziomy aktywacji płytek krwi (PAF) w surowicy jako funkcja aktywności acetylhydrolazy PAF u pacjentów z ostrymi reakcjami alergicznymi. Nieprzetworzone wartości są nanoszone na skali logarytmicznej.
Acetylohydrolaza PAF jest głównym enzymem, który hydrolizuje PAF do biologicznie nieaktywnej formy, lyso-PAF. Istniała istotna odwrotna korelacja między stężeniami PAF i aktywnością acetylhydrolazy PAF u 41 pacjentów z ostrymi reakcjami alergicznymi (ryc. 3); korelacja była silniejsza w analizie nieparametrycznej (współczynnik korelacji rang Spearmana, -0,75, P <0,001).
Analiza poziomu acetylohydrolazy PAF według stopnia anafilaksji
Wszyscy pacjenci
Tabela 1
[więcej w: lek do inhalacji bez recepty, laryngolog kielce nfz, fundacja zdążyć z pomocą podopieczni ]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

0 odpowiedzi na „Czynnik aktywujący płytki krwi, acetylhydrolaza PAF i ciężka anafilaksja ad 5

 1. Knuckles pisze:

  Article marked with the noticed of: odzież bhp[…]

 2. Mateusz pisze:

  O zastrzykach nawet nie myślę

 3. Mindless Bobcat pisze:

  [..] Odniesienie w tekscie do usg piersi opole[…]

 4. Leon pisze:

  Czy zdjęcia płodu na USG 4D są faktycznie tak dokładne